Bæredygtighed
hos Norstat

Norstat leverer data og ydelser af høj kvalitet med fokus på ansvarlig adfærd og etik. Dette har givet os et omdømme, som en troværdig og kvalitetsbevidst samarbejdspartner.

Vores fem fokusområder

Vores fem fokusområder

Norstat fortsætter rejsen mod at forbedre vores arbejde med bæredygtighed og for optimere vores værdiskabelse. Vi har identificeret vores vigtigste bæredygtige påvirkningsområder gennem kommunikation og validering fra flere stakeholders. Igennem disse områder er vi i stand til at fokusere vores indsats mod de områder, der kan påvirkes mest. De følgende fem overordnede søjler danner grundlag for vores bæredygtige værdiskabelse:

  • 01 Beskyttelse af vores respondenters privatliv
  • 02 Levere data af højeste kvalitet
  • 03 Være eksperter, skabe troværdige samarbejder og være førende inden for teknologi
  • 04 Støtte vores medarbejderes udvikling
  • 05 Minimere vores påvirkning af miljøet

Disse fokusområder bidrager til vores bestræbelser på at støtte FN's Verdensmål for bæredygtig udvikling. Norstat bidrager primært til verdensmål 5: Ligestilling mellem kønnene, 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst, 12: Ansvarligt forbrug og produktion, 13: Klimaindsats og 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner.


Det pålidelige valg

Norstat leverer data og ydelser af høj kvalitet med fokus på ansvarlig adfærd og etik. Tilsammen har dette skabt os et omdømme, som en troværdig og kvalitetsbevidst samarbejdspartner.

FN's bæredygtighedsmål og Norstat

FN's bæredygtighedsmål og Norstat

At overholde FN's Bæredygtighedsmål er afgørende for at forbedre vores virksomhed og samfund. Her er de områder, hvor vi har størst indflydelse, og hvad vi konkret gør for at opnå en mere bæredygtig fremtid.


Ligestilling mellem kønnene

Ligestilling mellem kønnene

Opnå ligestilling mellem kønnene og styrke kvinders og pigers rettigheder og muligheder

Vi sikrer et inkluderende arbejdsmiljø med lige vilkår for alle ansatte, hvor alle har samme mulighed for at udvikle sig og lykkes. Vi overvåger også forskelle i arbejdsglæde og undersøger eventuel opfattet diskrimination eller forskellig behandling. Endelig er repræsentation af begge køn fundamentalt i vores rekrutteringsprocesser.


Anstændigt arbejde og økonomisk vækst

Anstændigt arbejde og økonomisk vækst

Fremme vedvarende, inkluderende og bæredygtig økonomisk vækst, fuld og produktiv beskæftigelse samt anstændigt arbejde til alle

Vi arbejder aktivt for at støtte en inkluderende arbejdsplads, ved at rekruttere og fastholde personer med forskellig baggrund ,samt sikre lige muligheder for udvikling og vækst. Endvidere følger vi aktivt med i arbejdstilfredsheden hos alle vores medarbejdere.


Ansvarligt forbrug og produktion

Ansvarligt forbrug og produktion

Sikre bæredygtigt forbrug og produktionsformer

Vi hjælper mange organisationer med at analysere trends og adfærd inden for bæredygtige produkter og tjenester. Vi leverer data til adskillige vigtige områder, hvad enten det drejer sig om mobilitetsundersøgelser, der støtter kollektiv transport, eller om at forhindre ikke-levedygtige produkter i at gå i produktion.


Klimaindsats

Klimaindsats

Handle hurtigt for at bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser

Når vi belønner vores panelmedlemmer for at deltage i studier, tilbyder og promoverer vi indløsningsmuligheder, der har positiv indvirkning på vores klima. Indtil nu er der blevet plantet mere end 160.000 træer af vores panelmedlemmer i vigtige genplantningsprojekter rundt om i verden


Fred, retfærdighed og stærke institutioner

Fred, retfærdighed og stærke institutioner

Støtte fredelige og inkluderende samfund. Give alle adgang til retssikkerhed og opbygge effektive, ansvarlige og inddragende institutioner på alle niveauer

Vi støtter samfund ved at levere de nødvendige data og indsigter, der hjælper med at skabe effektive og stærke institutioner. Vi hjælper også mennesker med at give deres meninger til kende om kritiske samfundsanliggender gennem vores dataindsamling og forskning.


Know your world

Hos Norstat er vi overbevist om, at et oplyst samfund er et bedre samfund

Ved at indsamle data af høj kvalitet arbejder Norstat hen imod et samfund, hvor hver eneste handling, opkald og beslutning er baseret på pålidelige kvalitetsdata. Ved brug af transparante metoder til dataindsamling leverer vi kvalitetsdata og indsigter, der muliggør, at virksomheder og institutioner kan analysere tendenser, adfærd og meninger. Disse handlingsorienterede indsigter forbedrer vores kunders forståelse af adfærd, der ændrer sig i hurtigt tempo.

Ved at anvende en blanding af både online- og offline-metoder kan vi nå grupper i samfundet, som ellers er svære at nå, og sikrer dermed en bred rækkevidde og et repræsentativt udsnit af befolkningen. Derved giver vi folk mulighed for at give deres mening til kende om emner, der vedrører dem. Vores partnerskaber med nøglemedier giver desuden en kraftfuld platform for ændringer i meninger, adfærd og holdninger, så de når de relevante beslutningstagere i både offentlige og private institutioner.

Vores tro på, at et oplyst samfund gør verden bedre, er fundamentet for vores aktiviteter. Ved at gøre det, tilpasser vi vores arbejde med FN's Verdensmål 16: at støtte fredelige og inkluderende samfund. Give alle adgang til retssikkerhed og opbygge effektive, ansvarlige og inddragende institutioner på alle niveauer.

Hos Norstat er vi overbevist om, at et oplyst samfund er et bedre samfund

Bæredygtighedspolitik

Vi har identificeret vores vigtigste bæredygtige påvirkningsområder gennem kommunikation og validering fra flere stakeholders. Igennem disse områder er vi i stand til at fokusere vores indsats mod de områder, der kan påvirkes mest.

Go to page

Code of Conduct

At handle på en moralsk og etisk måde er og vil fortsat være en hjørnesten i Norstats vedvarende forretningsmæssige succes.

Go to page