Metoder

Vores kvalitative og kvantitative analysemetoder sikrer dig pålidelig dataindsamling om ethvert emne og enhver målgruppe, du ønsker. Den specifikke metode, vi vælger, er baseret på, hvad der er bedst til den aktuelle opgave. Altid videnskabeligt underbygget, fair over for respondenterne og til gavn for branchen.

Online dataindsamling

­­Vi giver jer adgang til mere end 650.000 forbrugere i 19 europæiske lande - pre-profilerede, motiverede og til rådighed for enhver digital analysemetode.

 • Vores panelmedlemmer rekrutteres digitalt og telefonisk. Kombinationen af rekrutteringskanaler sikrer diversitet i Norstatpanelerne
 • Medlemmer rekrutteres udelukkende til markedsundersøgelser og der vil ikke forekomme forsøg på salg
 • Alle panelister gennemgår en double-opt-in proces
 • Tilmelding til panelet er kun muligt via invitation. Der findes ingen offentlige registreringssider
 • Vi stiller høje krav til vores panelister, og kvaliteten af de besvarelser, vi modtager
 • Vi gennemgår naturligvis løbende kvalitetssikring af rutiner i vores panelrekruttering. Vi er ISO 9001:2008 certificerede

Telefoninterviews

Ved Computer Assisted Telephone Interviewing (CATI) giver vi jer mulighed for at trække på tilfældige stikprøver blandt befolkningen i otte europæiske lande. Takket være vores kyndige og erfarne interviewere imødekommer vi de.

 • Vi har en kapacitet på mere end 500 CATI-stationer i 8 europæiske lande
 • Vores CATI-faciliteter er egnet til både forbruger- og B2B-målgrupper
 • Vi er udstyret med moderne IT-løsninger, der sikrer en effektiv interviewproces
 • For at sikre en konsekvent datakvalitet, uddanner vi løbende vores interviewere og foretager indlytning og kvalitetskontrol

Vi følger ESOMAR's "Code of Conduct", som danner fundamentet for vores dataindsamling. Alle vores systemer og rutiner er i overensstemmelse med ESOMAR's regler og vedtægter.

Personlige interviews

Personlige interviews kan foretages hvor som helst; på gaden, i indkøbscenteret, på respondentens arbejdsplads eller ved brug af vores faciliteter.

 • Vores interviewere er udstyret med moderne udstyr, som f.eks. iPads og computere
 • For at imødekomme jeres forventinger, uddanner vi løbende vores interviewere

Rekruttering

Fokusgrupper, produkt-tests samt interviews per telefon eller ansigt til ansigt. Uanset hvilken type kvalitativ undersøgelse du skal gennemføre, rekrutterer vi de rette kandidater via vores online panel og sikrer os at de opfylder dine kriterier samt deltager til aftalt tid.

Mystery shopping

Mystery shopping er en af de metoder, vi tilbyder. Besøget foretages af vores trænede mystery shoppers, som er uddannede i at skabe en autentisk kundeoplevelse.